Prohlášení a podmínky

PROHLÁŠENÍ A PODMÍNKY

Za veškeré informace uveřejněné na stránkách artdecmichle.cz (dále jen Stránky) odpovídá PETO Real, a.s.  jako provozovatel těchto internetových stránek.
Podmínky pro uživatele Stránek jsou následující:
1. Provozovatelem Stránek www.artdecmichle.cz je PETO Real, a.s. (dále jen Provozovatel).
2. Tyto podmínky pro uživatele (dále jen Podmínky) Provozovatel vydává pro účely seznámení veřejnosti se způsobem a podmínkami Stránek.
3. Zasahovat jakýmkoliv způsobem bez souhlasu Provozovatele do obsahu a technické podstaty Stránek je zakázáno. Oprávnění rozhodovat o změnách Stránek má pouze Provozovatel.
4. Podmínky je oprávněn měnit nebo doplňovat pouze Provozovatel.
5. Přístup k některým informacím uvedeným na Stránkách může být Provozovatelem podmíněn poskytnutím osobních údajů uživatele. V takovém případě Provozovatel nakládá s těmito údaji v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
6. Veškeré informace a údaje včetně vizualizací uvedené na těchto Stránkách jsou pouze informativní povahy a Provozovatel se jakýmkoliv způsobem nezavazuje, že projekt bude proveden ve vyobrazeném provedení.
7. Podmínky užívání Stránek jsou platné a účinné dnem jejich zveřejnění. Dnem zveřejnění je 1. srpen 2014.
 
Doporučená konfigurace prohlížeče a počítače: Web je plně kompatibilní se všemi obvyklými typy prohlížečů v posledních verzích (tj. s nainstalovanými aktualizacemi k měsíci červenec 2014). Web byl testován pro prohlížeče Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari, Opera. Pro plnou funkčnost webu je nutná zapnutá podpora JavaScriptu.
 
Minimální konfigurace: Internetový prohlížeč podporující zpracování obrázků včetně zobrazení průhlednosti pomocí tzv. Alfa kanálu. Prohlížeč musí být schopen interpretovat obsah zapsaný podle specifikace XHTML 1.0 Strict formátovaného pomocí CSS level 2.
 
PETO Real a.s.     
Identifikační číslo:     28222962
Sídlo:     Praha 5, Karla Engliše 3221/2, PSČ 150 00
Spisová značka:     B 13764 vedená u Městského soudu v Praze